Rådgivning og information

OBS.! Nedenstående dæk er bare et eksempelvist billede, der i virkeligheden ikke har sit modstykke. Nogle af oplysningerne, der er angivet på dækket, er modstridende i forhold til hinanden og i virkeligheden aldrig optræder sammen.

 

Ordbog over mærkninger

Nedenfor angives de mest brugte forkortelser. Disse findes på siden af dækket og på vores hjemmeside www.oponeo.pl
BasePen
Elektrostatisk jording (leder med en silikonblanding i lederens centrum, bortleder en elektrostatisk ladning)
BLT
(Raised Black Letters) hævede sorte bogstaver
BSW
(Black Sidewall) sorte bogstaver på dækket
DOT
(Department of Transportation) indikerer, om dækket opfylder sikkerhedsnormerne, der er godkendt af USA-ministeriet. Efter DOT [Transportministeriet] står der dækkets identifikationskode og serienummer - en række af tal og bogstaver - 12 symboler
E
Zmieniona mieszanka i budowa
EMT
(Extended Mobility Tyre) gør det muligt at køre selv om dæktrykket er lavt eller der er næsten intet tryk på dækket .
FP
(Fringe Protector) fælgbeskytter, der også kaldes RFP (Rim Fringe Protector). Dæk med fælgbeskytter. Dunlop bruger symbolet MFS.
FR
Dækket beskytter fælgen mod mekaniske beskadigelser. Som regel findes dette symbol på dæk med profil op til 55, afhængigt af slidbanens fabrikant, samt dækstørrelse og type. FR er ikke markeret på siden af dækket. Nedenfor er vist de typiske eksempler på
JLB
(Jointless Band) nylonbånd
LI
(Load Index) indikerer den maksimale last for dækket
LT
(Light Truck)symbolet anbragt før dækstørrelsen, der indikerer, at dækket er beregnet til 4 x 4 biler og små lastbiler (Amerikansk mærkning)
OWL
(Outlined White Lettering / Letters) hvide bogstaver
P
(Passanger)dette symbol er anbragt før dækstørrelsen og indikerer, at dækket er beregnet til personbiler (Amerikansk mærkning)
PSP-Beta
Støjreducerende egenskaber takket være dækkets specielle konstruktion.
R
(Radial) Radialdæk
RBL
(Recessed Black Lettering / Letters) forsænkede sorte bogstaver
RF
(XL = Reinforced) Forstærkede dæk til en højere ladekapacitet
RIM PROTECTOR
Dæk med en beskytter mod fælgens beskadigelse
ROF
(Run On Flat) symbolerne, der bruges af Goodyear og Dunlop for brugte dæk til kørslen efter punktering
RWL
(Raised White Lettering / Letters) hævede hvide bogstaver
SST
(Self Supporting Tecnology = Run On Flat) - dæk til dem, der kører efter punktering
SI
(Speed Index) indikerer den maksimale tilladelige hastighed for dækket
TL
(Tubless tyre) dæk uden indre rør
TT
(Tubed Type Tyre) dæk med indre rør
ULW
Dæk, der er forstærket med aramidfibre
XL
(RF = Reinforced) forstærket dæk